Telemarketing

Vi erbjuder helhetslösningar inom telemarketing och telefonförsäljning med både företag och privatpersoner som målgrupp. Det innebär att vi för våra uppdragsgivares räkning tar hand om direktförsäljning samt informationsinsamling med fokus på en bred eller specifik målgrupp.

Dessutom hanterar vi telefonkontakt med befintliga kunder för att delge information, insamla information, stimulera merförsäljning samt genomföra kundvårdande aktiviteter.

Vi kan erbjuda dig som uppdragsgivare att med god kostnadskontroll och hög flexibilitet få möjlighet att disponera en dedikerad försäljningsavdelning. Samtidigt erbjuder vi en rad fördelar som få marknadsföringskanaler klarar av.

  • Konkreta och snabba resultat
  • Oöverträffad mätbarhet av nyckeltal
  • Feedback från hela den utvalda målgruppen
  • Möjlighet att precisionsbearbeta specifika målgrupper

I de fall då du som uppdragsgivare har begränsad erfarenhet av telemarketing tar vi på oss ett helhetsansvar i förberedelse, genomförande samt utvärdering av ett projekt. Vår ambition är att det ska vara enkelt och lönsamt för dig att anlita oss som partner.

Slå oss en signal eller fyll i kontaktformuläret om ni vill veta hur våra tjänster inom telemarketing kan underlätta och effektivisera ert arbete.

Telemarketing

Vi erbjuder helhetslösningar inom telemarketing och telefonförsäljning med både företag och privatpersoner som målgrupp. Det innebär att vi för våra uppdragsgivares räkning tar hand om direktförsäljning samt informationsinsamling med fokus på en bred eller specifik målgrupp.

Läs mer

Svarsservice

Vår svarsservicetjänst är framtagen och utformad för att underlätta och effektivisera små och medelstora företags vardag. Ofta är det nämligen de mindre företagen som har svårt att på ett kostnadseffektivt sätt upprätthålla en god tillgänglighet via telefon.

Läs mer

Allsite AB

Olof Asklunds gata 8
Västra Frölunda

Tel: 031-301 01 00
E-post: info@allsite.se

Övriga kontor