Svarsservice

Vår svarsservicetjänst är framtagen och utformad för att underlätta och effektivisera små och medelstora företags vardag. Ofta är det nämligen de mindre företagen som har svårt att på ett kostnadseffektivt sätt upprätthålla en god tillgänglighet via telefon.

Möten, konferenser, sjukledigheter och hög arbetsbelastning är exempel på vanliga situationer som kan leda till att företag inte hinner med att besvara sina inkommande samtal. Missade samtal som i värsta fall kan leda till missnöjda kunder och utebliven försäljning.

Med vår svarsservicetjänst tar vi på oss att på ett professionellt sätt besvara era samtal i de fall som ni själva inte har möjlighet. Inkommande samtal till er vidarekopplas till oss efter ett givet antal signaler samt då ni är upptagna i telefon. Vi besvarar samtalen enligt era önskemål och vidarebefordrar meddelanden via mail och/eller SMS till berörd person på ert företag.

Månadsvis tillhandahåller vi utan extra kostnad utförlig statistik över besvarade samtal vilket gör det lätt för er att överblicka värdet av tjänsten. Dessutom har vi inga bindningstider vilket gör att ni har möjligheten att prova på vår svarsservice.

Slå oss en signal eller fyll i kontaktformuläret om ni vill veta hur vår svarsservice kan underlätta och effektivisera ert arbete.

Telemarketing

Vi erbjuder helhetslösningar inom telemarketing och telefonförsäljning med både företag och privatpersoner som målgrupp. Det innebär att vi för våra uppdragsgivares räkning tar hand om direktförsäljning samt informationsinsamling med fokus på en bred eller specifik målgrupp.

Läs mer

Svarsservice

Vår svarsservicetjänst är framtagen och utformad för att underlätta och effektivisera små och medelstora företags vardag. Ofta är det nämligen de mindre företagen som har svårt att på ett kostnadseffektivt sätt upprätthålla en god tillgänglighet via telefon.

Läs mer

Allsite AB

Olof Asklunds gata 8
Västra Frölunda

Tel: 031-301 01 00
E-post: info@allsite.se

Övriga kontor