Om Allsite

Allsite Contact Center är en organisation uppbyggd enligt franchisemodell som drivs av Allsite AB med säte i Västra Frölunda. Vi har i dagsläget fyra svenska kontor som är fullvärdiga franchisetagare och som arbetar under vårt varumärke Allsite Contact Center (ACC).

Vår affärsidé är att genom fokus och kvalitet tillhandahålla en professionell telefonkontakt som syftar till att komplettera eller ersätta våra kunders interna processer. Vi erbjuder tjänster inom Callcenter/Telemarketing och fungerar som en förstärkning till de företag som inte vill eller kan hantera viss kundkontakt som t.ex. svarsservice, mötesbokning eller telemarketing i egen regi.

Med åren har vi insett att vår organisation inte ska begränsas av detaljstyrning, utan att det istället är våra gemensamma värderingar som ska genomsyra allt vi gör. Oavsett vilket beslut vi ska fatta så är det ömsesidighet, långsiktighet och utveckling som är de viktigaste ingredienserna.

Lokala entreprenörer är det som har tagit oss dit vi är idag och den ohämmade entreprenörsandan är den drivkraft som kommer att ta oss in i framtiden.

Allsite AB

Olof Asklunds gata 8
Västra Frölunda

Tel: 031-301 01 00
E-post: info@allsite.se

Övriga kontor