succe

Vi ger dig chansen att lyckas!

Allsite Contact Center erbjuder personliga och professionella tjänster till företag som vill förbättra effektivitet och lönsamhet i sin telefonrelaterade kundkontakt. Tjänsterna innefattar både inkommande och utgående samtal som t.ex. telemarketing, svarsservice, mötesbokning och marknadsundersökning.

Samtliga tjänster som vi tillhandahåller har ett gemensamt syfte – att hjälpa företag att fokusera på sina mest värdeskapande processer och därmed förbättra sin lönsamhet.

Kort sagt vill vi erbjuda dig bättre möjligheter att lyckas med din verksamhet.

Telemarketing

Vi erbjuder helhetslösningar inom telemarketing och telefonförsäljning med både företag och privatpersoner som målgrupp. Det innebär att vi för våra uppdragsgivares räkning tar hand om direktförsäljning samt informationsinsamling med fokus på en bred eller specifik målgrupp.

Läs mer

Svarsservice

Vår svarsservicetjänst är framtagen och utformad för att underlätta och effektivisera små och medelstora företags vardag. Ofta är det nämligen de mindre företagen som har svårt att på ett kostnadseffektivt sätt upprätthålla en god tillgänglighet via telefon.

Läs mer

Allsite AB

Olof Asklunds gata 8
Västra Frölunda

Tel: 031-301 01 00
E-post: info@allsite.se

Övriga kontor